İSG Eğitim Faaliyetleri

Kurumsal

İSG Eğitim Faaliyetleri

Alp Erdem A.Ş. İş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlikeleri tespit etmek, riskleri belirleyip analiz etmek, çalışanların bireysel sağlıklarını korumak, projelerin çalışma ve ortam şartlarını sağlıklı ve güvenli  hale  getirmek,  gerekli  tedbirlerin  alınması  için  yöntem  ve  işlevleri düzenlemek,  tehlikeleri  tamamen  ortadan  kaldırmak  amacıyla  projelerde yönetim sistemleri kurulur ve uygulanır.


Alp Erdem A.Ş. düzenli olarak İSG Eğitim Faaliyetlerini yerine getirmektedir. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından işe ilk girişte oryantasyon eğitimi verilip, çalışma süresi boyunca yıllık eğitim planı kapsamında  ilgili  mevzuatların  gerektirdiği  eğitimler  verilmekte  ve  gerekli TOOL-BOX  eğitimleri  düzenli  olarak  sağlanmaktadır.  Uzmanlık  gerektiren eğitimler,  yetkili  akredite  kuruluşları  tarafından  gerekli  tüm  personellere sağlanmaktadır (sapancı, yaşam hattı, iskele kurulum-söküm-kontrol, vb)


Makine ve iş ekipmanları TSE belgeli ilgili mevzuat standartlarına uygun olup akredite  kuruluşları  tarafından  periyodik  olarak  kontrol  edilmektedir.  İşin tehlikesi  boyutuna  göre  yüksekte  yapılan  çalışmalarda  endüstriyel  dağcı ekipler, iple erişim teknisyenleri tercih edilmektedir.  Çalışan personel sayısı üzerinden  mevzuatta  gerektirdiği  kadar  sayıda  ilkyardımcı  eğitimi  yetkili kuruluş tarafından personellere verilip belgelendirilmektedir.


Şirketimizin tamamladığı ve devam ettirdiği projelerde bugüne kadar ölümlü iş kazası yaşanmamıştır.  Projemizde çalışan bir çok çalışma arkadaşlarımız yüklenici firma tarafından ödüller verilmiştir. Her projemizde her işimizde her attığımız adımda sıfır kaza hedefi ile hareket etmekteyiz.